General Purpose Pressure Switch ISG

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

General Purpose Pressure Switch  ISG
 • Mã SP: DILSMC-ISG
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 2722
 • For general fluids.
  Equivalent to IP44.

 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền


Series/CAD Type Set pressure range
ISG11x, 21x  Positive pressure 0.02 to 0.3 MPa
ISG12x, 22x  Positive pressure 0.05 to 0.7 MPa
ISG13x, 23x  Positive pressure 0.1 to 1.0 MPa
IS2761  Positive pressure 0.1 to 1.0 MPa
ISG19x, 29x  Vacuum pressure -10 to -100 kPa