Wilcoxon 797L-31 Premium Low Frequency Accelerometer

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

 Wilcoxon 797L-31 Premium Low Frequency Accelerometer
 • Mã SP: WILCOXON 797L-31
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 1711

 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
 • Sensitivity: 500mV/g
 • Frequency Response: 0.2 Hz - 3.7 kHz
 • Exit Type / Connector: side, R6 type, 2 pin
 • Max. Temperature: 120°C
 • Mounting: 1/4-28
 • Intrinsically Safe SIMTARS