Serial Transmission System EX

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Serial Transmission System   EX
  • Mã SP: DIASMC-STSEX
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 2890
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền
Series/CAD Enclosure Communication protocol Applicable valve
EX120  IP20 DeviceNetTM
CC-Link
OMRON Corp. (CompoBus/S)
SUNX Ltd. (S-LINK)
NKE (Wiring saving system)
SV1000,2000,3000,4000 VQ1000,2000
EX121  IP20 SY3000,5000
EX122  IP20 SY3000,5000
EX123  IP65 VQ2000,4000,5000
EX124  IP65 VQ2000,4000,5000
EX126  IP67*1 SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000
EX140  IP20 SZ3000,SQ1000,2000
EX180  IP20*2 SJ2000,3000
EX260  IP67 DeviceNetTM
PROFIBUS DP
CC-Link
EtherCAT
PROFINET
SY3000/5000
SV1000/2000/3000
VQC1000/2000/4000
IP40 S0700